Komitet Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego został zainicjowany przez posła do Parlamentu Europejskiego Marka Jurka podczas VI Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, który odbywał się na Stadionie Narodowym w Warszawie 8 grudnia 2018 roku.

Nasz cel to praca nad budową Europy chrześcijańskich wartości. Dlaczego to ważne? Ponieważ Polska nie może przetrwać w środowisku politycznym i społecznym, które będzie negowało zasady i dobra ważne dla naszego kraju, jak wiara, rodzina, suwerenność.

Od lat działamy na rzecz współpracy różnych środowisk katolickich i republikańskich. Powołanie Komitetu Akcji Wyborczej jest zwieńczeniem tego okresu pracy. Jest wynikiem przekonania, że opinia katolicka potrzebuje swoje reprezentacji politycznej.

Komitet Akcji Wyborczej ChKS będzie zabiegał o promocje Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i przeciwstawiał się ratyfikowanej przez Polskę konwencji genderowej.

Ważnymi punktami naszego programu jest m. in. dbałość o zachowanie przez Polskę własnej waluty jako jednej z gwarancji naszej suwerenności; praca nad wzmacnianiem obecności sił NATO we wschodniej flance Sojuszu; sprzeciw wobec nielegalnej imigracji, niekorzystnym dla Europy traktatom handlowym z USA (TTIP).

Do KAWCHKS może dołączyć każdy, kto uważa, że to jego idee. Zapraszamy!

Dokumenty Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego

Konwencja-Rodziny_ulotka (1)-1

Konwencja Praw Rodziny jest propozycją ochrony naturalnego i chrześcijańskiego porządku w Polsce oraz Europie.

To fundament programu Komitetu Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, a także ideowa platforma porozumienia z innymi podmiotami tak w polityce krajowej, jak i zagranicznej.

AKTUALNOŚCI

Unable to load Tweets

Marek Jurek z wizytą w Radomiu

– Polska nie przetrwa, jako niepodległe i suwerenne państwo, jeśli Europa będzie odrzucać wartości chrześcijańskie – mówił poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek.

Read More

„Polityka to stosowanie prawomocnej władzy w celu osiągnięcia wspólnego dobra (…). Należy zatem prowadzić działalność polityczną w duchu służby. (…) Dlatego chrześcijanin, który uprawia politykę – i pragnie czynić to »po chrześcijańsku« – winien działać bezinteresownie, nie szukając korzyści dla siebie ani dla swojego ugrupowania czy partii, ale dla dobra wszystkich i każdego, a zarazem przede wszystkim tych, których sytuacja w społeczeństwie jest najtrudniejsza”

Jan Paweł II

Skontaktuj się z nami

Kontakt