Akcja Wyborcza Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego – Konferencja prasowa w Poznaniu

28 stycznia 2019 r. miała miejsce konferencja prasowa ChKS z udziałem jej lidera, Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Jurka. W trakcie konferencji przedstawione zostały główne założenia programowe Akcji Wyborczej ChKS, działania na rzecz stworzenia szerokiego ruchu wyborczego oraz rekomendowano „jedynkę” wielkopolskiej listy.
Najważniejszym punktem w programie Akcji Wyborczej jest według Marszałka Marka Jurka wprowadzenie do debaty publicznej postulatu zawarcia Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, która powinna być alternatywą być alternatywą dla genderowej Konwencji Stambulskiej.
Marek Jurek wyjaśnił również intencje które przyświecają współpracy ze środowiskiem politycznym posła Marka Jakubiaka. Według wspólnej deklaracji obu polityków ma ona służyć przede wszystkim integracji niezależnej prawicy, reprezentującej chrześcijańskie zasady i konserwatywny program
Lider ChKS przedstawił także swoją rekomendację dla Bogusława Kiernickiego jako „jedynki” na wielkopolskiej liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. Bogusław Kiernicki jest przedsiębiorcą i menadżerem; wydawcą ,wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej i szefem Fundacji Świętego Benedykta.

ak