Akcja Wyborcza Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego – Konferencja prasowa w Poznaniu

28 stycznia 2019 r. miała miejsce konferencja prasowa ChKS z udziałem jej lidera, Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Jurka. W trakcie konferencji przedstawione zostały główne założenia programowe Akcji Wyborczej ChKS, działania na rzecz stworzenia szerokiego ruchu wyborczego oraz rekomendowano „jedynkę” wielkopolskiej listy.

Read More